Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Retourneren van artikelen kan alleen onder de volgende voorwaarden:

  • kosten voor beschadigingen (door verwerking / montage) zijn voor de consument
  • voorzien van aangehechte labels en stickers indien redelijkerwijs mogelijk
  • indien artikelen niet speciaal voor u op maat of op kleur gemaakt zijn
  • niet snel kan bederven 
  • voorzien van volledig ingevuld retourformulier (download hieronder)

Verder verzoeken wij u het artikel stevig te verpakken (bubbeltjesfolie en samengebundeld) op een houten pallet of houtklossen (zoals bij aflevering meegeleverd). U kunt het artikel retourneren naar ons adres (Gadero Euvelgunnerweg 19, 9723 CT) in Groningen. De kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Wij adviseren daarom altijd de originele verpakking zorgvuldig open te maken, zodat u deze eventueel weer (deels) kunt gebruiken om de bestelling terug te sturen. U dient zelf zorg te dragen voor transport van de retourzending. Zorg daarom altijd voor een verzendbewijs. Download het retourformulier (zie hieronder) en print deze uit. Voeg dit formulier ingevuld altijd toe aan uw retourzending.

  • Wij vragen u te streven naar de producten ongebruikt te laten en -indien mogelijk - originele onbeschadigde verpakking.

Heeft u vragen? Bel of e-mail ons, vermeld hierbij uw ordernummer en naam.

Retourformulier: downlaod hier 

Specificatie/personalisering betekent in bovenstaande context dat de goederen in beginsel uniek zijn en zijn geproduceerd op basis van de individuele wenseen eisen die de consument kenbaar heeft gemaakt en die met de handelaar zijn afgesproken.

Indien de consument daarentegen de goederen gewoon samenstelt door te kiezen uit door de handelaar aangeboden standaardopties die vooraf zijn bepaald, zoals kleur of aanvullende uitrusting, of een product samenstelt op basis van standaardelementen, kan men niet spreken van "specificatie" of "personalisering".