Garantie

Garantievoorwaarden Gadero B.V.

Bij Gadero streven wij altijd naar maximale klanttevredenheid, kwaliteit en veiligheid. Ons tuinhout voldoet aan de bekende houtkeurmerken KOMO, PEFC of EUTR en ook al onze overige producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat er een probleem met een product is. Dat vinden wij heel vervelend en daarom doen wij ons best om u als klant tevreden te houden, ook als er iets mis is gegaan. Voor die situaties zijn deze garantievoorwaarden bedoeld.

Neem bij een klacht of probleem met een product s.v.p. contact op met onze Gadero klantenservice. De contactgegevens vindt u aan het einde van dit document en op onze website www.gadero.be. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Garantietermijn 
Voor de producten die u als consument koopt geldt allereerst de wettelijke garantievoorwaarden. Dit wil zeggen dat het gekochte product als datgene moet voldoen wat daarvan in redelijkheid mag worden verwachten. U hebt recht op een deugdelijk product.

De wet kent daarbij geen vaste garantietermijnen. Immers het ene product gaat langer mee dan het andere product. Een product moet in elk geval voor een bepaalde tijd zonder problemen normaal gebruikt kunnen worden. Hoe lang dat is, verschilt per product.

Bij Gadero doen wij hier niet moeilijk over. Wij hanteren ruimhartige garantievoorwaarden, zodat u er zeker van bent dat u van uw product kunt genieten. Zo bieden wij op al onze producten in ieder geval minimaal 6 maanden garantie vanaf de dag dat het product door ons is geleverd, maar in veel gevallen nog een stuk langer (ook als de wettelijke garantie korter is). Er gelden natuurlijk wel wat voorwaarden om aanspraak op garantie te maken. Deze voorwaarden vindt u verderop.

Garantietermijnen
Voor de volgende producten gelden langere garantietermijnen (tenzij sprake is van één of meer situaties zoals hierna omschreven onder het kopje “Uitsluitingen”):

1. Bouwwerken

blokhutten, schuren, woningen 2 jaar        
veranda’s 5 jaar
carports, overkappingen 2 jaar
pergola’s, priëlen, paviljoens 2 jaar
speeltoestellen en overige bouwwerken  2 jaar
aluminium tuinkamers   5 jaar

2. Materialen

hardhout (Bankirai, Azobe) 10 jaar
geïmpregneerd hout 3 jaar
onbehandeld hout 1 jaar
betonplaten, -palen 5 jaar
tegels, stenen en klinkers 5 jaar
ijzerwaren 1 jaar
composietmaterialen 5 jaar
dakbeschot 5 jaar
isolatiemateriaal 2 jaar
lichtkoepels 2 jaar

3. Vloeren 

hout   5 jaar
laminaat 5 jaar
click PVC 5 jaar
plak PVC 5 jaar
ondervloeren 2 jaar
plinten & profielen        2 jaar

4. Tuinmeubelen 

hardhouten tuinmeubelen 5 jaar
houten tuinmeubelen (overige) 2 jaar
wicker tuinmeubelen 2 jaar

Zowel nieuwe als reeds behandelde meubelen kunnen in het begin afgeven.

5. Welness

sauna’s (incl. pompen, kachels excl. accessoires) 2 jaar
jetstreamers, jacuzzi’s, hottubs 1 jaar

6. Kerstartikelen

kunstkerstbomen met of zonder LED-verlichting 1 jaar

Schriftelijke melding van defecten
U kan een beroep doen op de garantie, door defecten schriftelijk te melden bij Gadero, waarbij u tevens aangeeft dat het defect binnen de garantietermijn is gemeld en u een kopie van het aankoopbewijs aanhecht. De melding van het defect dient eveneens binnen de garantietermijn door Gadero te zijn ontvangen.

Voorwaarden voor de garantie
Wanneer vastgesteld is dat producten binnen de garantievoorwaarden vallen, zal Gadero kosteloos de betreffende onderdelen leveren en/of repareren wanneer is gebleken dat het onderdeel niet goed is gefabriceerd. Alleen bij meldingen van defecten die binnen de garantietermijn door Gadero zijn ontvangen, zal Gadero het gemelde defect aan het product verhelpen. Het verhelpen van het defect geschiedt zodanig dat Gadero de keuze heeft om defecte onderdelen te repareren of door onderdelen te vervangen. Bij tijdige melding van een gegronde klacht worden onderdelen, arbeidsloon en vracht- en verpakkingskosten niet berekend. Voor alle producten geldt dat als het probleem is veroorzaakt door ondeugdelijke montage of reparatie, een plaatsing op een verkeerde fundering of het ontbreken van fundering, ondeskundig onderhoud en/of gebruik van een verkeerd onderhoudsmiddel, dan geen aanspraak op de garantie kan worden gemaakt. Het moet gaan om problemen van het product zelf, die niet zijn veroorzaakt door oorzaken van buitenaf. Ten aanzien van de onderhouds-/verflaag kan geen garantie worden gegeven.

Gadero heeft wat tijd nodig en natuurlijk ook uw medewerking om herstel leveringen en/of reparaties uit te kunnen voeren. De reparaties worden verricht door onze servicedienst. In de meeste gevallen gebeurt dit bij u aan huis. Dat stemmen we dan onderling af. Het is belangrijk dat bij de reparatie de originele aankoopnota wordt getoond, om aanspraak te kunnen maken op de garantie.

Indien het probleem niet of niet binnen een redelijke termijn kan worden opgelost dan zullen wij u in de meeste gevallen, en als aan de garantievoorwaarden is voldaan, een vervangend product aanbieden van hetzelfde type en dezelfde uitvoering. Als dat product niet langer beschikbaar is dan zal Gadero een zoveel mogelijk gelijkwaardig product leveren.

Uitsluitingen
Deze aanvullende garantievoorwaarden zijn niet van toepassing op:

1. aan slijtage onderhevige (onder)delen;
2. kunststof en/of rubber producten onderdelen;
3. vervangingsonderdelen zoals batterijen, lampen, filters en losse accessoires en onderdelen;
4. kwetsbare en breekbare onderdelen zoals glas en verlichting. • op natuurlijke producten (zoals kerstbomen, kant-en-klaar-hagen, haagplanten, groene wanden);
5. bij natuurlijke gebruiksslijtage;
6. bij gebreken die de werking of de waarde van het product maar beperkt beïnvloeden;
7. gebreken en/of fouten als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
8. glasbreuk en krassen op glas;
9. krassen, schrammen en deuken op/in het product;
10. als schade verzekerd is door een inboedel- of opstalverzekering;
11. bovenmatige belasting of verkeerd, oneigenlijk of onnatuurlijk gebruik van het product;
12. bij te weinig of verkeerd onderhoud, verontreiniging of gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen;
13. schade ontstaan door overmacht;
14. beschadigingen die na levering en die niet door het product zelf zijn ontstaan;
15. beschadigingen ontstaan tijdens montage;
16. onjuiste montage, constructie of installatie van (onderdelen van) het product;
17. verzakkingen van constructies; 
18. schade door afgeven van nieuw of net behandeld hout;
19. verzakkingen van constructies;
20. schade door afgeven van nieuw of net behandeld hout;
21. wijzigingen aan het product zonder overleg met Gadero;
22. geringe afwijkingen in kleur ten opzichte van tekeningen en foto’s;
23. producten in de sale;
24. als het probleem niet tijdig wordt gemeld;
25. niet voldoende ventileren van hout;
26. problemen ontstaan door de natuurlijke eigenschappen van hout, zoals bij barsten in hout maar in nog vele andere gevallen van natuurlijke werkingen van hout*.

*) Hout is een natuurlijk materiaal bij uitstek. Hout is onderhevig aan droogte en vochtigheid. Hout krimpt bij zonnig weer in de richting van de jaarringen. Zo ontstaan oppervlaktescheuren. Barstvorming in hout is dus heel normaal, en doet niets af van de kwaliteit. Vooral bij houten palen kunnen in de zomer flinke scheuren en barsten ontstaan. Scheuren tot wel 5% van de omtrek is een volstrekt normaal verschijnsel. Gadero verwijst u in dit verband graag naar onze pagina met uitleg over de natuurlijke werkingen van hout (https://gadero.be/kenmerken-hout/).

Contactgegevens Gadero
Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.30 op: 050 230 61 51
Wij zijn ook bereikbaar via email: info@gadero.nl